سنگ نمک قرمز نیز مانند سنگ نمک نارنجی کمیاب است یعنی میزان موجودی آن به اندازه سنگ نمک سفید نیست هر چند که ذخیره بسیار بیشتری نسبت به سنگ نمک نارنجی دارد.

از این سنگ نمک در ایران برای ساخت سنگ نمک تزیینی و آجر نمک استفاده می شود.

برای صادرات سنگ نمک قرمز درجه یک با ما تماس بگیرید