سنگ نمک آبی نوعی از سنگ نمک است که به دلیل کمیاب بودن و خواص درمانی فوق العاده ای که دارد شهرتی بین المللی دارد.

موجودی این سنگ نمک سالیانه کمتر از ۵ تن است و بیشترین میزان موجودی آن همواره در اختیار مجموعه سنگ نمک هالیتو است.

بازار هدف این سنگ نمک اروپای غربی و آمریکای شمالی است اما در دو سال گذشته دیگر نواحی دنیا نیز خواستار خرید این سنگ نمک و استفاده از آن شده اند.

برای خرید سنگ نمک آبی با ما تماس بگیرید.