نوشته‌ها

آجر نمک

ساخت انواع آجر نمک با بهترین کیفیت

از پختن نمک به صورت قالبی و ترجیحا به صورت بلوک ،آجر نمک ساخته می شود. این آجر امروزه مصارف زیادی دارد از جمله آشپزی این بلوک به عنوان تخته در زیر مواد غذایی اس